't Vaarderhoogt

Deze week hebben we een zeer uitzonderlijke aanbieding.Vanwege de toenemende overlast van regenbuien en storm is het noodzakelijk dat wij met z'n allen maatregelen treffen om die overlast te beheersen. Een van de meest eenvoudige oplossingen is: TEGEL ERUIT PLANT ERIN. Darmee bereiken we dat veel overtollig water de grond in kan.

Er zijn talloze manieren om nog meer maatregelen te treffen. Klik maar eens op de foto's hier rechts.